Trump läm­na­de G7 i för­tid – ra­sar mot Ka­na­da

Metro Sweden (Stockholm) - - Sidan 1 -

G7. G7-le­dar­na un­der­teck­na­de un­der hel­gen ett slut­do­ku­ment an­gå­en­de bland an­nat de om­ta­la­de han­dels­tul­lar­na USA har haft pla­ner på att in­fö­ra. Do­nald Trump sa un­der en press­kon­fe­rens in­nan han läm­na­de mö­tet att det in­te ska in­fö­ras någ­ra tul­lar. Ba­ra tim­mar se­na­re tog pre­si­dent Do­nald Trump till­ba­ka ut­ta­lan­det. Trump skyl­ler på Ka­na­das pre­miär­mi­nis­ter Jus­tin Tru­deau som han även kal­la­de för »oär­lig och svag« på Twit­ter, rap­por­te­rar AFP. Pre­si­dent Do­nald Trump läm­na­de även mö­tet ti­digt för att åka till Sing­a­po­re.

FO­TO: IBL USA:s pre­si­dent Do­nald Trump.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.