Kän­da skå­de­spe­la­ren greps för ratt­fyl­le­ri – och po­lis­mot­stånd

Vin­ce Vaughn, 48, greps nat­ten till sön­dag, ame­ri­kansk tid, miss­tänkt för ratt­fyl­le­ri. Skå­de­spe­la­ren och hans med­pas­sa­ge­ra­re ska ock­så ha gjort mot­stånd mot po­li­sen, skri­ver TMZ.

Metro Sweden (Stockholm) - - Sidan 1 - NATALIE DEMIRIAN natalie.demirian@metro.se

Det var strax ef­ter mid­natt i Los Ang­e­les nat­ten till sön­dag som Vin­ce Vaughn ska ha åkt fast i en po­lis­kon­troll, skri­ver TMZ.

Bå­de skå­de­spe­la­ren och hans med­pas­sa­ge­ra­re ska ha va­rit mot­vil­li­ga till att kli­va ur bi­len och vid 01-ti­den greps Vin­ce Vaughn för ratt­fyl­le­ri och för att ha gjort mot­stånd mot po­li­sen. Även hans med­pas­sa­ge­ra­re fri­hets­be­rö­va­des. Se­dan dess har bå­da två släppts mot bor­gen, skri­ver saj­ten.

Po­li­sen har nu släppt hans mug­shot, som sprids som en löp­eld över so­ci­a­la me­di­er, där många skäm­tar om bil­den, me­dan and­ra ut­tryc­ker sin be­svi­kel­se.

Hol­ly­wood­ve­te­ra­nen har än­nu in­te kom­men­te­rat hän­del­sen. Bland hans mest kän­da filmer finns »Wed­ding cras­hers« och »The bre­ak-up«.

FO­TO: FIRETROUBLE/FLICKR

Det var Los Ang­e­les po­liskår som på­träf­fa­de en miss­tänkt be­ru­sad Vin­ce Vaughn i en natt­lig kon­troll.

FO­TO: MANHATTAN BE­ACH POLICE DEPARTMENT

In­te ba­ra miss­tänks Vin­ce Vaughn ha kört ratt­full – hans med­pas­sa­ge­ra­re gjor­de dess­utom mot­stånd mot po­li­sen, skri­ver TMZ.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.