Po­pu­lär jät­te­pan­da fi­rar sin ettårs­dag

Metro Sweden (Stockholm) - - Tisdag Med Metro - METRO-GETTY FO­TO: THE IMAGO STOCK/IBL

Jät­te­pan­daung­en Xi­ang Xi­ang fi­rar i dag sin ettårs­dag på Ue­no Zoo i To­kyo, Ja­pan, till­sam­mans med sin mam­ma Shin Shin. Un­der 2017 var det över fy­ra mil­jo­ner per­so­ner som be­sök­te djur­par­ken. Det var förs­ta gång­en som så många be­sök­te plat­sen, tack va­re Xi­ang Xi­angs po­pu­la­ri­tet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.