»Klum­pa in­te ihop äld­re till ett kött­berg«

Metro Sweden (Stockholm) - - Tisdag Med Metro -

Ba­ra för att man blir gam­mal för­vän­tas man släp­pa si­na in­tres­sen, ska­la bort sa­ker som ut­gör ens per­son och un­der­ord­na sig en mins­ta ge­men­sam näm­na­re. Det är re­sul­ta­tet av po­li­ti­ken som be­drivs, skri­ver Christi­na Ol­sé­ni och Mic­ke Han­sen, för­fat­ta­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.