Den 12 ju­ni för 89 år se­dan...

Metro Sweden (Stockholm) - - Tisdag Med Metro - FO­TO: WIKIMEDIA

... föd­des tys­ka An­ne Frank. 13 år se­na­re får hon en dag­bok i fö­del­se­dags­pre­sent – en dag­bok som ska kom­ma att fyl­las med histo­ri­er om hur det såg ut för ju­dar som blev tvung­na att göm­ma sig från na­zis­ter­na un­der and­ra världs­kri­get.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.