Mot sjät­te ra­ka se­gern – och ena fo­ten i VM

Metro Sweden (Stockholm) - - Fotbolls-vm 2018 -

Sve­ri­ge har snit­tat näs­tan fy­ra mål per match och ba­ra släppt in to­talt ett. Med tre mat­cher kvar av VM-kva­let har fot­bolls­lands­la­get satt sig i ett ut­märkt lä­ge att kva­li­fi­ce­ra sig för mäs­ter­ska­pet i Frank­ri­ke näs­ta som­mar.

Pe­ter Ger­hards­sons lands­lag le­der sin VM-kval­grupp med max­i­ma­la 15 po­äng och +17 i mål­skill­nad. La­get med störst chans att ho­ta Sve­ri­ge om förstap­lat­sen är två­an Dan­mark som står på 12 po­äng och +11 i mål­skill­nad.

Sve­ri­ge och Dan­mark möts i den sista om­gång­en av VM-kva­let och det är en match som kan bli di­rekt av­gö­ran­de. För­ut­satt att Sve­ri­ge vin­ner si­na två åter­stå­en­de mat­cher fram till mö­tet med grann­lan­det, och att Dan­mark gör det­sam­ma, kan svens­kor­na till och med ha råd att för­lo­ra.

Sve­ri­ge skul­le in­för mat­chen fort­fa­ran­de va­ra tre po­äng fö­re Dan­mark och skul­le be­hål­la förstap­lat­sen vid för­lust så länge mål­skill­na­den fort­fa­ran­de är bätt­re än dans­kor­nas.

Ett skräck­sce­na­rio för svensk del är för­lust mot Ukrai­na i kväll och i den näst sista om­gång­en. Då skul­le Ukrai­na i te­o­rin kun­na läg­ga be­slag på förstap­lat­sen.

Grupp­seg­ra­ren kva­li­fi­ce­rar sig för VM di­rekt me­dan de fy­ra bäs­ta grupptvå­or­na gör upp om en VM-plats.

Sve­ri­ges match mot Ukrai­na har av­spark 18.00 och vi­sas i TV12.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.