Agnes Ar­pi: Rös­ter­na som gjor­de me­too så vik­tig för­mins­kas

Metro Sweden (Stockholm) - - News -

– Jag skul­le vil­ja se kon­kre­ta för­slag på hur man ska lö­sa pro­ble­men, in­te ba­ra siff­ror på hur myc­ket peng­ar som sat­sas.

– Ja, kanske. Många par­ti­er liknar varand­ra. Jag ska lä­sa på de­ras val­pro­gram och se om de stäm­mer med mi­na vär­de­ring­ar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.