1

Metro Sweden (Stockholm) - - Metro Mode -

Vår nya grym­ma blog­ga­re Fia An­der­berg fort­sät­ter att för­gyl­la vår var­dag med sun­da vär­de­ring­ar och en sprud­lan­de ka­ris­ma som tar sig he­la vägen ge­nom ru­tan. Vi älskar att hänga med i hen­nes var­dag som be­står av mas­sa kropps­po­si­ti­vi­tet, god mat och an­nat smått och gott.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.