Tim Bergling har be­gravts i Stockholm

Metro Sweden (Stockholm) - - Nöje -

när­mas­te vän­ner­na. Det är det jag kan sä­ga, sä­ger press­kon­tak­ten Ebba Lindqvist till tid­ning­en.

en­t­re­pre­nö­ren Jes­se Waits, nä­ra vän till Tim Bergling, har på Instagram lagt ut ett bild­spel där den förs­ta bil­den är ett pro­gram­blad med ett not­sy­stem tryckt, där det ock­så står »Tim Bergling 1989–2018«.

Fa­mil­jen be­kräf­ta­de i ett brev till DN den 26 april att Tim Bergling ta­git sitt liv.

»Han käm­pa­de verk­li­gen med tan­kar om Meningen, Li­vet, Lyc­kan. Nu or­ka­de han in­te läng­re. Han vil­le få frid. Tim var in­te gjord för det ma­ski­ne­ri han ham­na­de i, han var en öm­hu­dad kil­le som äls­ka­de si­na fans men skyd­de ramp­lju­set. Tim, du kom­mer för all­tid att va­ra äls­kad och sak­nad. Den du var och din musik kom­mer att bä­ra min­net av dig vi­da­re«, skrev de och av­slu­ta­de: »Vi älskar dig, Fa­mil­jen«.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.