Hun­dä­tar­fes­ti­val i Ki­na mås­te få ett stopp

Metro Sweden (Stockholm) - - Insändare -

Kat­ter­na och hun­dar­na mör­das och äts för att man tror att det är lyc­kobring­an­de att äta de­ras stac­kars krop­par.

att gö­ra med tra­di­tion, förs­ta fes­ti­va­len hölls år 2009. Dock har man ätit katt och hund­kött i Ki­na se­dan Han Dy­nastin 206 år fö­re kristus. Det är på ti­den att lå­ta den tra­di­tio­nen stan­na i det för­flut­na.

De­mon­stra­tio­ner an­ord­nas värl­den över i pro­test. Det här är förs­ta ma­ni­fes­ta­tio­nen mot Yu­lin­fes­ti­va­len i Sve­ri­ge. Ta gär­na med er hun­den och/el­ler katten på pro­me­na­den från Stu­re­plan i Stockholm till Ki­nas am­bas­sad.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.