LÄGG DI­NA RA­DER OCH VAR MED I DRAG­NING­EN

Metro Sweden (Stockholm) - - Annons Från Multilotto -

1) Gå in på mul­ti­lot­to.com

2) Välj di­na lot­to­num­mer.

3) Tryck på ”Spe­la nu”, fyll i di­na upp­gif­ter och be­ta­la. Se­dan kan du lu­ta dig till­ba­ka och hål­la tum­mar­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.