Så fix­ar du det per­fekt för­snack­set till mid­som­mar

Slu­ta va­ra en soff­po­ta­tis och gör eg­na po­ta­tis...chips. Im­po­ne­ra med Cram­bys här­ligt knap­ri­ga man­del­chips som gär­na för­tärs med till­hö­ran­de vild­marks­dipp.

Metro Sweden (Stockholm) - - Sidan 1 -

Des­sa chips sma­kar bra­sa, ren­fäll och funk­tions­byxa.

Svensk uma­mi. Per­fekt som för­snacks till mid­som­mar­fes­ten, till­be­hör till gril­lat­mid­da­gen el­ler om om du har som­mar­gäs­ter ut­om­lands ifrån och vill bju­da på swe­dish chips with Ru­dolph the red­no­sed re­in­de­er-dip.

Att gö­ra eg­na po­tati­schips är su­peren­kelt men pal­lar du in­te fri­te­ra kan du na­tur­ligt­vis kö­pa en på­se lätt­sal­ta­de man­del­po­tati­schips. Det är ock­så gott.

Gör så här

1. Ska­la po­ta­ti­sen och ski­va till små chips med en po­ta­tis­ska­la­re el­ler man­do­lin.

2. Het­ta upp ol­jan till cir­ka 180 gra­der el­ler tills po­ta­ti­sen frä­ser fint. Fri­te­ra någ­ra åt gång­en tills de är gyl­len­gu­la och fra­si­ga, det är in­te så svårt som det ver­kar.

3. Låt rin­na av på ett pap­per. Sal­ta och pepp­ra.

4. Gör ett pul­ver av de tor­ka­de trat­ti­sar­na ge­nom att mort­la dem, kö­ra i mix­er el­ler mo­sa li­te med hän­der­na. 5. Bred ut den sy­ra­de gräd­den på ett lämp­ligt fat. 6. Top­pa med chips och strö se­dan över trat­tis­pul­ver och riv den tor­ka­de renste­ken fint med en micro­pla­ne. Snå­la in­te. Top­pa med fin­hac­kad gräslök och sma­ka av. Ätes ge­nom att man sko­par upp allt gott med ett par chips och stop­par i mun­nen.

Ingre­di­en­ser

4–6 man­del­po­ta­ti­sar fri­tyr­ol­ja 2 dl sy­rad gräd­de el­ler crè­me fraîche 1 dl tor­ka­de tratt­kan­ta­rel­ler 1 bit tor­kad renstek 1 knip­pe gräslök Salt och pep­par

FOTO: JONAS CRAMBY

Kris­pigt, krä­migt, salt och syr­ligt gif­ter sig fan­tas­tiskt väl i den­na hem­gjor­da chips­rätt.

FOTO: PIXABAY

I ju­ni blom­mar den go­da gräslö­ken.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.