Antark­tis – kom­mer att ska­pa ka­os i värl­den

Metro Sweden (Stockholm) - - Fredag Med Metro -

Sti­gan­de hav­s­ni­vå­er och stor risk för över­sväm­ning­ar i al­la kust­be­läg­na län­der. Det är verk­lig­he­ten som vän­tar om ingen­ting görs för att stop­pa smäl­ti­sen på Antark­tis, me­nar fors­ka­re i en ny rap­port. Var­je år fri­görs 200 mil­jar­der ton is.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.