Lu­cy, 7, till Kris­ters­son: »Vad är en fe­mi­nist?«

Metro Sweden (Stockholm) - - Nyheter -

– Ja.

– Jag har sett det på bus­sen. När nå­gon har skri­kit nå­got tas­kigt till nå­gon. i det. Om al­la sä­ger ifrån när nå­gon sä­ger nå­got dumt så kom­mer fär­re män­ni­skor sä­ga dum­ma sa­ker.

– Ja, okej! Men jag är chef så jag be­hö­ver in­te räc­ka upp han­den.

– Jag kan stå på hän­der­na. Vet du var­för? För jag är gam­mal gym­nast.

– Var det trå­kigt nu? När jag tyck­te det var kul tyck­te du det var trå­kigt.

– En fe­mi­nist är en per­son som tyc­ker att kil­lar och tje­jer ska ha sam­ma rät­tig­he­ter. Att in­te kil­lar får gö­ra fler sa­ker än tje­jer. Och för­stås att in­te tje­jer får gö­ra fler sa­ker än kil­lar.

– Ja, jag bru­kar of­ta­re sä­ga att jag är det. Förr sa jag in­te det, för då tyck­te jag att or­det be­tyd­de and­ra sa­ker. Och jag tyck­te in­te så då. Men nu bru­kar jag allt of­ta­re sä­ga att ja, jag tyc­ker så. Jag har tre dött­rar själv. Jag tyc­ker att mi­na tje­jer ska få sam­ma rät­tig­he­ter och kun­na gö­ra sam­ma sa­ker som kil­lar­na i de­ras klass.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.