11

Metro Sweden (Stockholm) - - Nöje -

John Tra­vol­ta bör­ja­de re­pe­ti­tio­ner­na in­för »Gre­a­se« ba­ra fy­ra da­gar ef­ter att han var klar med in­spel­ning­ar­na till »Sa­tur­day night fe­ver«, som ock­så blev en stor suc­cé.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.