Tar dig till him­me­len

Metro Sweden (Stockholm) - - Torsdag Med Metro -

Oscarste­a­tern har gjort mu­si­kal av suc­cé­fil­men »Så som i Him­me­len«. Den mu­si­ka­lis­ka mäs­ta­ren Fred­rik Kem­pe, som var­je år lig­ger bakom en el­ler fle­ra bi­drag i Me­lo­di­festi­va­len, har skri­vit mu­si­ken till den Guld­bag­ge­be­lö­na­de fil­men. Fil­men hand­lar om di­ri­gen­ten som åter­vän­der till sin barn­doms­by och tar över den lil­la kyr­ko­kö­ren, där han lär kän­na byns al­la färg­star­ka ka­rak­tä­rer.

I kväll kloc­kan 19.30 bör­jar mu­si­ka­len.

FOTO: IBL

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.