Scou­ter i va­ru­mär­kes­tvist

Metro Sweden (Stockholm) - - Nyheter Utrikes -

USA. Den ame­ri­kans­ka flickscou­t­or­ga­ni­sa­tio­nen, the Girl Scouts of the Uni­ted Sta­tes of Ame­ri­ca, stäm­mer nu pojkscou­t­or­ga­ni­sa­tio­nen, Boy Scouts of Ame­ri­ca, rap­por­te­rar Reu­ters. Det­ta då flickscou­ter­na an­ser att pojkscou­ter­na in­kräk­tar på de­ras va­ru­mär­ke ef­tersom pojkscou­ter­na tänkt lå­ta flic­kor va­ra med i or­ga­ni­sa­tio­nen. Pojkscou­ter­na har tänkt att by­ta namn till »Scouts BSA« och att lå­ta flic­kor gå med, samt nå den högs­ta rang­en in­om or­ga­ni­sa­tio­nen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.