Var tred­je svensk kän­ner sig otrygg

Metro Sweden (Stockholm) - - Torsdag Med Metro -

NYHETER Näs­tan var tred­je svensk kän­ner sig in­te helt trygg, en­ligt en ny un­der­sök­ning. Värst är det un­der no­vem­ber och de­cem­ber, an­led­ning­en kan va­ra mörk­ret. Got­land stic­ker ut som den plats i lan­det där män­ni­skor kän­ner sig tryg­gast.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.