Fall om tvångs­gif­te väck­te pro­tes­ter i rät­ten

Metro Sweden (Stockholm) - - Fredag Med Metro -

NY­HE­TER Flic­kan var 14 år när hon blev rädd för att bli bort­gift. För­äld­rar­na döm­des mot sitt ne­kan­de i tings­rät­ten för för­sök till äk­ten­skaps­tvång. När fal­let togs upp i hov­rät­ten fick rät­te­gång­en pa­u­sas – ef­ter att för­äld­rar­na ut­tryckt star­ka pro­tes­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.