Guld­stri­den

Metro Sweden (Stockholm) - - Sport Fotboll -

AIK ha­de chan­sen att av­gö­ra re­dan i sön­dags, när la­get ställ­des mot Gif Sundsvall hem­ma på ett full­satt Fri­ends. Sol­na­la­get lyc­ka­des dock ba­ra få med sig en po­äng, till ma­jo­ri­te­ten av de 50 000 åskå­dar­nas för­tret, sam­ti­digt som ja­gan­de Norr­kö­ping knep tre hem­ma mot Öre­bro.

Re­sul­ta­ten från hel­gen in­ne­bär att AIK le­der med 64 po­äng, och Norr­kö­ping är tvåa med 62.

Det in­ne­bär att guld­stri­den blir ett raff­lan­de av­gö­ran­de i all­svens­kans ab­so­lut sista om­gång nu på sön­dag.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.