Quiz

Metro Sweden (Stockholm) - - Tidsfördriv -

Vad kan du om schla­gerdrott­ning­en Char­lot­te Per­rel­li?

1 Hur många gång­er har hon sjung­it i »Mel­lon«?

A 2 B 3 C 4

A 1 B 2 C 3

A 1 B 2 C 3 2 Hur många gång­er har hon seg­rat i »Mel­lon«? 3 Hur många gång­er har hon va­rit pro­gram­le­da­re i Me­lo­di­festi­va­len? 4 När vann hon Eu­ro­vi­sion song con­test?

A 1998 B 1999 C 2000 5 Vad he­ter lå­ten som hon seg­ra­de med i Eu­ro­vi­sion song con­test?

A Be­li­e­ve in me B He­ro C Ta­ke me to your he­a­ven 6 Var i Stock­holm bor Char­lot­te Per­rel­li?

A Li­din­gö B Djurs­holm C Brom­ma 7 Hur gam­mal är Char­lot­te Per­rel­li?

A 40 B 42 C 44

→ Rätt svar hit­tar du längst ned på näs­ta si­da.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.