Kon­troll

And­ra världs­kri­get var en test­plats för nya for­mer av krig­fö­ring. Kän­ner du till des­sa ope­ra­tio­ner där dris­ti­ga fall­skärms­trup­per sat­tes in? Rätt svar hit­tar du längst ner.

Militär Historia - - Contents -

And­ra världs­kri­gets fall­skärmsin­sat­ser.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.