På om­sla­get

Militär Historia - - Ledare -

★★Ma­rinkårs­sol­da­ter övar tak­tis­ka ma­növ­rar un­der ope­ra­tion Tum­b­ler-Snap­per vid ett skjut­fält i Ne­va­da 1952 – se­kun­der­na ef­ter att en atom­bomb de­to­ne­rats. Ris­ker­na ig­no­re­ra­des och 2000 sol­da­ter del­tog i öv­ning­en. Nya upp­skatt­ning­ar räk­nar med att mel­lan 340000 och 690000 ame­ri­ka­ner dog till följd av strål­ning från kärn­va­pen­tes­ter ef­ter and­ra världs­kri­get.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.