Re­trät­ten från Mons bör­jar

Militär Historia - - Nyhetsfron­ten -

Vid den bel­gis­ka gruv­sta­den Mons för­sök­te Bri­tish

Ex­pe­di­tio­na­ry For­ce hej­da den över­lägs­na tys­ka 1. ar­mén att gå över grän­sen.

Re­trätt be­ord­ra­des den 24 au­gusti 1914. Brit­ter­na åsam­ka­de först tys­kar­na sto­ra för­lus­ter, men drevs till­ba­ka mot flo­den Mar­ne – där de i sep­tem­ber lyc­ka­des stop­pa det tys­ka an­fal­let.

Se­na­re pub­li­ce­ra­des no­vel­len »The Bow­men» av Art­hur Machen som gav upp­hov till en sä­gen om att äng­lar in­grep på brit­ter­nas si­da vid Mons.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.