Två möj­li­ga vägar till kärn­vap­net

Militär Historia - - Manhattanp­rojektet -

★★Ge­nom att kly­va de tunga grun­däm­ne­na uran och plu­to­ni­um vi­sa­de det sig att det fanns två al­ter­na­tiv till kon­struk­tio­ner av kärn­va­pen­ladd­ning­ar. Bå­da ha­de bå­de för­de­lar och nack­de­lar, Uran­bom­ben var enkla­re att till­ver­ka än plu­to­ni­um­bom­ben, men kräv­de stör­re kri­tiskt mas­sa och var in­te li­ka ef­fek­tiv.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.