Militär Historia : 2020-07-21

Manhattanp­rojektet : 46 : 46

Manhattanp­rojektet

Manhattanp­rojektet »MANHATTANP­ROJEKTET VAR HISTORIENS DITTILLS STÖRSTA UTVECKLING­SPROJEKT» Boktips: The Making of the Atomic Bomb (1986) av Richard Rhodes. Sv översättni­ng: Det sista vapnet: hur atombomben kom till (1990) Hammarströ­m & Åberg. Johan Lupander 46 Militär Historia 8/2020

© PressReader. All rights reserved.