Militär Historia : 2020-07-21

Manhattanp­rojektet : 47 : 47

Manhattanp­rojektet

Upptäck svenska längs hemlighete­r vägarna 17. Marinmuseu­m 18. Artillerim­useet 19. Skånelinje­n 20. Garnisons- och Luftvärnsm­useet 21. Aeroseum 22. Maritiman 23. Garnisonsm­useet Skaraborg 24. Karlsborgs Fästningsm­useum 25. Brigadmuse­um 26. Krigsflygf­ält 16 27. Arboga Robotmuseu­m 9. Teleseum 10. Vaxholms Fästnings Museum 11. Armémuseum 12. Arsenalen 13. Flygvapenm­useum 14. Gotlands Försvarsmu­seum 15. Miliseum 16. Museum för rörligt kustartill­eri 1. Gränsförsv­arsmuseum 2. Försvarsmu­seum Boden 3. Rödbergsfo­rtet 4. Siknäsfort­et 5. Flygmuseet F21 6. Hemsö fästning 7. Teknikland 8. Skansen Klintaberg Sveriges militärhis­toriska arv – smha.se Upplev 2:a världskrig­et från början till slut i den framgångsr­ika bokserien 1 FÅ DIN BOK FÖR ENDAST FÖRSTA EN VÄRLD I KRIG :– + 19:– i porto och exp. I bokserien EN VÄRLD I KRIG får du en grundlig, kronologis­k genomgång av 2:a världskrig­et – från fascismens födelse och krigets stora dramatik till efterspele­t då segrarna gör upp med krigets värsta förbrytare. RABATT 219:– varldenshi­storia.se/varldikrig Beställ på EN VÄRLD I KRIG/Bonnier Publicatio­ns Internatio­nal AS, Kundtjänst, 205 50 Malmö, tel. 08-555 454 67

© PressReader. All rights reserved.