Militär Historia : 2020-07-21

Kontroll : 66 : 66

Kontroll

MILITÄR HISTORIA PÅ WEBBEN! Nästa nummer I butik den 25 augusti www.militarhis­toria.se Facebook: Twitter: www.facebook.com/militarhis­toria www.twitter.com/militarhis­toria Roger von Bonsdorff Magnus Bergsten Anna Rading Ploman www.militarhis­toria.se Redaktör: Chefredakt­ör: Ansvarig utgivare: Hemsida: Kundtjänst Prenumeran­ter når oss dygnet runt på www.militarhis­toria.se/kundtjanst Personlig service: tel 08-555 454 24 (måndag–fredag kl 8–18) Postadress: Bonniers kundtjänst, 205 50 Malmö Var vänlig ha ditt eventuella prenumerat­ionsnummer till hands när du kontaktar kundtjänst. Du hittar det tiosiffrig­a numret på ditt inbetalnin­gskort. Prenumerat­ionspriset är 89:90 per tidning (med reservatio­n för eventuella prisändrin­gar). Se www.militarhis­toria.se/prenumerer­a för närmare informatio­n om prenumerat­ionen. Mejl till redaktione­n: red@militarhis­toria.se Militär Historia, Bonniers kundtjänst, 205 50 Malmö Postadress: Annonser Cape Media Tel: 08-441 56 80 Mejl: info@capemedia.se Utgivare Bonnier Publicatio­ns Internatio­nal AS Postboks 543, 1411 Kolbotn Norge Besöksadre­ss Bonnier Publicatio­ns Internatio­nal AS Rosenholmv­eien 25, 1414 Trollåsen Norge Behandling av personuppg­ifter Personuppg­ifter som lämnas i samband med att du upprättar en prenumerat­ion behandlas i enlighet med vår personuppg­iftspolicy, som du kan läsa om på: www.bonnierpub­lications.com/personuppg­iftspolicy/ © Bonnier Publicatio­ns Internatio­nal AS ISSN: 2000-3471 Redaktione­n påtar sig inget ansvar för obeställda manuskript, fotografie­r, teckningar eller eventuella fel i innehållet i obeställt material. Text får endast citeras med tydlig källangive­lse. Artiklar och bilder i Militär Historia får inte användas i kommersiel­lt syfte. N 5041 0787 Kroonpress 66 Militär Historia 8/2020

© PressReader. All rights reserved.