PAPPERSKOR­G FÖR FÖRDÖMANDE TAN­KAR

Mindfulness 2018 - - Fokusera På Nuet -

När du för­sö­ker va­ra med­ve­tet närvarande kom­mer för­nim­mel­ser – så­dant du upp­le­ver här och nu – all­tid att dy­ka upp i ditt med­ve­tan­de. Det är bra att no­te­ra dem (i fet­stil i tan­ke­flö­det ne­dan). Men för­sök lå­ta bli att tän­ka dö­man­de tan­kar om dem (i grått). De dö­man­de tan­kar­na stör din me­di­ta­tion och le­der till and­ra oöns­ka­de tan­kar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.