AUTOLÄGE EL­LER ENGAGERAD: TVÅ OLI­KA STILAR

Mindfulness 2018 - - Stäng Av Autopilote­n -

Om ens in­re liv går på au­to­pi­lot upp­re­par man si­na miss­tag, drab­bas av sam­ma kri­ser gång på gång och kom­mer in­te vi­da­re. Mind­ful­ness hjäl­per oss att få syn på vå­ra känslomöns­ter och gör oss bätt­re rus­ta­de att för­verk­li­ga oss själ­va.

”En hjär­na på au­to­pi­lot stjäl si­na re­ak­tio­ner från det för­flut­na. Vi in­ser in­te att vi har många möj­li­ga al­ter­na­tiv.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.