MYTER OM ME­DI­TA­TION

Det finns många ut­bred­da miss­upp­fatt­ning­ar om me­di­ta­tion. Det här är någ­ra av de van­li­gas­te:

Mindfulness 2018 - - Kom Igång! -

Me­di­ta­tion är en av­slapp­nings­tek­nik.

Man mås­te ha ett tem­pel el­ler lik­nan­de för att me­di­te­ra.

När man me­di­te­rar kon­cen­tre­rar man sig väl­digt hårt.

När man me­di­te­rar töm­mer man sin­net.

Al­la som me­di­te­rar är väl­digt and­li­ga.

Den som me­di­te­rar sit­ter all­tid på gol­vet med be­nen i kors.

Man mås­te ha ett lugnt sin­ne för att me­di­te­ra.

Me­di­ta­tion är ett slags själv­hyp­nos.

Den som me­di­te­rar styr si­na eg­na tan­kar.

An­ting­en fun­ge­rar me­di­ta­tio­nen el­ler så är den miss­lyc­kad.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.