LUNCH SOM DU STÅR DIG PÅ

Mindfulness 2018 - - Hälsosam Mat Med Fokus På Matsmältni­ngen -

Gör lun­chen till din vik­ti­gas­te mål­tid. Kyck­ling är en pro­te­inkäl­la med lågt fet­t­in­ne­håll som hjäl­per mat­smält­ning­en. Här har kyck­ling­en gni­dits in med li­me­juice, bli­vit gril­lad och ser­ve­ras med en stark sås.

RE­CEPT PÅ SÅS

Stek föl­jan­de in­gre­di­en­ser i oliv­ol­ja i 10 mi­nu­ter: pres­sa­de vit­löks­klyf­tor, cir­ka 2 cen­ti­me­ter hac­kad färsk ing­e­fä­ra, hac­kad vår­lök och söt­po­ta­tis samt en krydd­bland­ning (gurk­me­ja, kum­min och ko­ri­an­der). Stek tills grön­sa­ker­na är mju­ka. Till­sätt 3 dl bul­jong och li­te li­me­juice. Blan­da i en mix­er.

Rik på många nä­rings­äm­nen, som se­len och zink. Ut­märkt käl­la till C-vi­ta­min och kan lät­ta mat­smält­nings­be­svär. Sti­mu­le­rar mat­smält­nings­en­zy­mer. Lättsmält käl­la till ka­ro­ti­no­i­der. Antiinflam­matorisk och hjäl­per mot ga­ser.KYCK­LING LI­ME­JUICE KUM­MIN SÖT­PO­TA­TIS GURK­ME­JA

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.