LUNCH SOM GER LIVS­KRAFT

Mindfulness 2018 - - Hälsosam Mat Med Fokus På Mer Energi -

Spar­ri­sar är ful­la med nä­rings­äm­nen som ger ener­gi. Stek spar­ri­sen med grön­sa­ker som är bra för im­mun­för­sva­ret, som broc­co­li och mo­röt­ter. Bör­ja ste­ka de grön­sa­ker som be­hö­ver längst tillag­nings­tid. Kom­bi­ne­ra med pro­te­in­ri­ka rä­kor och re­nan­de, antiinflam­matorisk färsk ing­e­fä­ra för en en­kel men uppig­gan­de mål­tid.

En grön­sak full av livsvik­ti­ga nä­rings­äm­nen. Vär­man­de och nä­rings­rikt livs­me­del rikt på pro­te­in och ka­ro­te­no­id, som astax­an­tin. Ett en­kelt sätt att till­sät­ta nä­rings­äm­nen till en maträtt, främ­jar ock­så en häl­so­sam ap­tit. Bra käl­la till ener­gi­främ­jan­de nä­rings­äm­nen som kalium och B-vi­ta­min. Främ­jar de­tox­i­fi­e­ring, vil­ket ökar ener­gi­ni­vån. Rot­fruk­ter ökar ener­gire­ser­ver­na och är ri­ka på be­ta­ka­ro­ten.RÖD PAP­RI­KA RÄ­KOR GRÄSLÖK SPAR­RIS BROC­CO­LI MO­RÖT­TER

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.