ENERGIBEVA­RANDE MID­DAG

Mindfulness 2018 - - Hälsosam Mat Med Fokus På Mer Energi -

För att främ­ja lång­sik­tig ener­gi kan du äta en lätt stekt mål­tid på kväl­len. Ring­du­va sma­kar gott och är mör och nä­rings­rik, och be­trak­tas som bra för nju­rar­na och ener­gin. Till­sätt go­ji­bär för att boos­ta äm­nes­om­sätt­ning­en.

SHI­I­TA­KE­SVAMP GO­JI­BÄR MO­RÖT­TER DUVA CHI­LISes som stär­kan­de för flera kropps­funk­tio­ner. En su­per­food full med livsvik­ti­ga nä­rings­äm­nen. Bra käl­la till lång­sam ener­gi. Ut­märkt käl­la till järn, B-vi­ta­min och ener­gi. Sti­mu­le­rar smaklö­kar­na och hö­jer ener­gi­ni­vån.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.