SMOOTHIE MED GO­JI­BÄR OCH PINJENÖTTE­R

RE­NAR HU­DEN BRA FÖR URINSYSTEM­ET BRA FÖR URINSYSTEM­ET

Mindfulness 2018 - - Hälsosam Mat Juicer Och Smoothies -

IN­GRE­DI­EN­SER

50 g mand­lar

50 g go­ji­bär (färs­ka el­ler tor­ka­de)

20 g pinjenötte­r

1 tsk lin­ol­ja

2–3 färs­ka peppar­mynts­blad

350–400 ml vat­ten (bör­ja med

li­te vat­ten och till­sätt mer tills smoot­hi­en får en kon­si­stens som du gil­lar).

GÖR SÅ HÄR: 1

Blöt­lägg mand­lar­na i kallt vat­ten i en halv­tim­me, skölj se­dan i ett durk­slag un­der rin­nan­de vat­ten. Lägg mand­lar­na i en stor skål, häll vat­ten över och låt stå över nat­ten. Ska­la mand­lar­na näs­ta dag, lägg dem i en ren skål och häll vat­ten över. Kyl i upp till 24 tim­mar och tor­ka se­dan mand­lar­na.

2

Tvät­ta go­ji­bä­ren och låt tor­ka. Blöt­lägg dem i en skål med vat­ten i någ­ra tim­mar (ta en till­räck­ligt stor skål för att bä­ren ska kun­na sväl­la och ha i till­räck­ligt med vat­ten för att täc­ka dem, 150 ml bör räc­ka). Tor­ka se­dan bä­ren.

3

Lägg al­la in­gre­di­en­ser i en mix­er el­ler mat­be­re­da­re, blan­da i vattnet så det blir en jämn och slät kon­si­stens. Till­sätt li­te mer vat­ten och blan­da om kon­si­sten­sen är för tjock.

2 PORTIONER

Go­ji­bär in­ne­hål­ler många ami­nosy­ror och spåräm­nen – i syn­ner­het ger­ma­ni­um. Fö­ga över­ras­kan­de har go­ji­bär bli­vit kän­da som ”su­per­bär”. Bä­ren är ock­så ri­ka på ka­ro­te­no­i­der, in­klu­si­ve ze­ax­an­tin som för­stär­ker sy­nen, C-vi­ta­min, B-kom­plex och E-vi­ta­min.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.