FUKTKRÄM PÅ ROSENBLAD OCH AVO­KA­DO

ÅTERFUKTAR HU­DEN

Mindfulness 2018 - - Naturlig Skönhet Ansikts- Och Kroppsloti­on -

IN­GRE­DI­EN­SER

An­sikts- och kropps­lo­tion

De fles­ta av oss an­vän­der fuktkräm var­je dag. Kom­plet­te­ra din med växt­ol­jor och ex­trakt som pas­sar din hud­typ. Om du har käns­lig hud bör du tes­ta krä­mer­na på ett li­tet om­rå­de av hu­den för att sä­ker­stäl­la att du in­te får någ­ra ut­slag. ½ tsk shea- och ka­ka­o­smör­bland­ning

1 tsk avo­ka­do­ol­ja

2 msk ro­sen­bladde­kokt

2 msk emul­ge­ran­de vax

2 droppar ete­risk ro­sen­ol­ja

3 droppar ete­risk pe­lar­gon­ol­ja

40 GRAM

Här kom­bi­ne­ras fukt­gi­van­de ka­ka­o­smör och she­a­smör med vi­ta­min­rik avo­ka­do­ol­ja för att ge hu­den en vår­dan­de be­hand­ling. Hud­krä­men ökar elas­ti­ci­te­ten, mot­ver­kar tor­ra fläc­kar och gör hu­den sil­kes­len. Den här­li­ga ro­sen­dof­ten till­för en känsla av lyx.

1

Smält ka­ka­o­smör, she­a­smör och avo­ka­do­ol­ja i en skål som du stäl­ler på en ka­strull med ko­kan­de vat­ten (vat­ten­bad).

2

Värm för­sik­tigt upp ro­sen­bladde­kokt (re­cept till väns­ter) och emul­ge­ran­de vax i en liten ka­strull tills vax­et lö­ses upp helt i de­kok­ten. Till­sätt de­kok­ten lång­samt till ol­je­bland­ning­en sam­ti­digt som du vis­par bland­ning­en snabbt i cir­ka 10 se­kun­der.

3

Blan­da i de ete­ris­ka ol­jor­na när bland­ning­en har sval­nat. För­va­ra i kyl­skåpet i en ste­ri­li­se­rad glas­burk med ett tajt åt­sit­tan­de lock. An­vänd in­om 3 må­na­der.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.