BALANSERAN­DE FUKTKRÄM FÖR PROBLEMHY

ÅTERFUKTAR FET HY OCH PROBLEMHY

Mindfulness 2018 - - Naturlig Skönhet Ansikts- Och Kroppsloti­on -

IN­GRE­DI­EN­SER

1 tsk bi­vax

1 tsk ka­ka­o­smör

3 msk druv­kärn­ol­ja

2 tsk emul­ge­ran­de vax

2 msk de­kokt av en bland­ning av la­ven­del och näss­lor

10 droppar ete­risk ci­t­ron­ol­ja

40 GRAM

Den­na lät­ta kräm på en de­kokt av mi­ne­ral­ri­ka, an­ti­in­flam­ma­to­ris­ka näss­lor och re­nan­de la­ven­del är en per­fekt fuktkräm för fet hy el­ler problemhy. Den ete­ris­ka ci­t­ron­ol­jan (som ma­skin­pres­sas från ska­let av mo­gen, färsk frukt och se­dan des­til­le­ras) har en to­nan­de och åt­dra­gan­de ef­fekt på po­rer­na och hjäl­per till att mot­ver­ka fet hy.

GÖR SÅ HÄR:

1

Värm bi­vax­et, ka­ka­o­smö­ret och druv­kärn­ol­jan i en skål som du stäl­ler på en ka­strull med ko­kan­de vat­ten (vat­ten­bad).

2

Lös upp det emul­ge­ran­de vax­et i ny­gjord och fort­fa­ran­de varm la­ven­del- och näs­selde­kokt.

3

Till­sätt de­kok­ten lång­samt till ol­je­bland­ning­en sam­ti­digt som du vis­par bland­ning­en snabbt i cir­ka 10 se­kun­der. Blan­da i den ete­ris­ka ci­t­ron­ol­jan när bland­ning­en har sval­nat.

4

För­va­ra i kyl­skåpet i en ste­ri­li­se­rad mörk glas­burk med ett tajt åt­sit­tan­de lock. An­vänd in­om 2 må­na­der.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.