BO­DY SCRUB PÅ HO­NUNG OCH AVO­KA­DO

EXFOLIERAR

Mindfulness 2018 - - Naturlig Skönhet Body Scrub -

RÄC­KER TILL 1 BE­HAND­LING

Ut­märkt mjuk­gö­ran­de och ex­fo­li­e­ran­de kräm för torr hud (men in­te för ek­sem) som går snabbt att till­ver­ka. Ho­nung är ett na­tur­ligt äm­ne med ren­gö­ran­de och lug­nan­de egen­ska­per. När ho­nung blan­das med mjuk­gö­ran­de avo­ka­do, vår­dan­de oliv­ol­ja och ex­fo­li­e­ran­de pimp­stenspul­ver kan det väc­ka trå­kig och torr hud till liv.

IN­GRE­DI­EN­SER

25 g kros­sad pimp­sten

1 mo­gen avo­ka­do

1 msk ho­nung

1 msk oliv­ol­ja

2 droppar ete­risk

ci­tron­me­liss­ol­ja (val­fritt)

GÖR SÅ HÄR:

1

Kros­sa pimp­ste­nen till lent pul­ver i en mor­tel med en stöt.

2

Mo­sa avo­ka­do med en gaf­fel i en skål.

3

Värm ho­nung­en lätt, häll över i skå­len och till­sätt se­dan oliv­ol­ja (och ci­tron­me­liss­ol­ja om du an­vän­der det).

4

Blan­da sme­ten väl in­nan du till­sät­ter pimp­ste­nen.

5

Till­sätt till­räck­ligt med pimp­sten så att sme­ten blir slät. An­vänd di­rekt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.