Stäng av au­to­pi­lo­ten

Hind­ra va­ne­mäs­si­ga tan­kar, käns­lor och be­te­en­den.

Mindfulness 2018 - - Innehåll -

Au­to­pi­lo­ten är ra­ka mot­sat­sen till med­ve­ten när­va­ro. När den är in­kopp­lad går tan­kar­na i gam­la hjul­spår som for­mats för länge se­dan. Ge­nom att bli fri från au­to­ma­tis­ka be­te­en­den kan man slip­pa ur det för­flut­nas grepp och bli lyck­li­ga­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.