Bo­ve­tenud­lar med grönkål

KAN SÄN­KA KOLESTERÅL­NIVÅN KAN BE­KÄM­PA IN­FLAM­MA­TIO­NER

Mindfulness 2018 - - Innehåll -

Den­na maträtt med bo­ve­tenud­lar och grönkål är bra för hjär­tat. Grönkål är den ul­ti­ma­ta grö­na grön­sa­ken, full av antioxidan­ter, ome­ga-3-fett­sy­ror och na­tur­li­ga äm­nen med an­ti­in­flam­ma­to­ris­ka egen­ska­per. Den­na snab­ba, enk­la maträtt ska ba­ra ste­kas lätt och un­der kort tid.

1

Ko­ka nud­lar­na en­ligt in­struk­tio­ner­na på för­pack­ning­en. Om du vill kan du till­sät­ta en skvätt val­nöts­ol­ja och en ny­pa salt i vattnet in­nan du läg­ger i nud­lar­na.

2

Pla­ce­ra en stor stek­pan­na med lock på me­del­vär­me, häll i val­nöts­ol­ja och 2 matske­dar vat­ten. Till­sätt chi­li och pres­sad vit­lök när ol­jan är varm och rör om. Till­sätt ta­ma­ri­so­ja och grönkål, rör om för att blan­da bla­den med öv­ri­ga in­gre­di­en­ser.

3

Till­sätt apel­sin­juice, lägg på loc­ket och ånga grönkå­len i 2–3 mi­nu­ter el­ler tills den är ge­nom­kokt. Rör om ibland för att hind­ra grönkå­len från att fast­na i pan­nan och till­sätt en skvätt vat­ten om det be­hövs. Av­lägs­na pan­nan från vär­men. Lägg bo­ve­tenud­lar­na på en varm tall­rik, top­pa med grönkål och ros­ta­de val­nöt­ter. Ring­la någ­ra droppar val­nöts­ol­ja över rät­ten och ser­ve­ra.

4 PORTIONER

400 g bo­ve­tenud­lar

2 msk val­nöts­ol­ja samt ex­tra till top­ping

1 kär­nad och hac­kad röd chi­li

2 pres­sa­de vit­löks­klyf­tor

2 msk ta­ma­ri­so­ja

600 g färsk grönkål, sku­ren i läng­der med stjäl­kar­na av­lägs­na­de

2 msk färsk apel­sin­juice

4 msk ros­ta­de val­nöt­bi­tar till gar­ne­ring

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.