Te­bland­ning­ar

STÄMNINGSH­ÖJANDE

Mindfulness 2018 - - Innehåll -

Te­bland­ning­ar

Des­sa te­bland­ning­ar lå­ter dig ut­fors­ka väx­ter­nas un­der­ba­ra sma­ker och in­ne­hål­ler många vår­dan­de äm­nen i en en­da kopp. Al­la väx­ter som nämns här kan an­vän­das bå­de färs­ka el­ler tor­ka­de – och kan in­spi­re­ra dig att od­la eget lä­kan­de te i din träd­gård.

2–3 PORTIONER

Det­ta ört­te är en upp­fris­kan­de som­mar­dryck som in­ne­hål­ler en bland­ning av stär­kan­de men avslapp­nan­de citronmeli­ss och stämningsh­öjande, sen­su­el­la rosenblad. Te­et kan avnju­tas varmt el­ler kallt och är go­dast om det är li­te bit­tert. Det blir bäst med färs­ka ci­tron­me­liss­blad och färs­ka rosenblad från da­ma­sce­ner­ro­sor (Ro­sa x da­ma­sce­na) el­ler pro­vins­ro­sor (Ro­sa gal­li­ca).

IN­GRE­DI­EN­SER

16 färs­ka ci­tron­me­liss­blad

(de mju­ka blom­man­de top­par

kan ock­så an­vän­das), el­ler

1 msk tor­kad citronmeli­ss

Blad från 2 ro­sor el­ler

2 msk tor­ka­de rosenblad

GÖR SÅ HÄR: 1

Lägg färs­ka ci­tron­me­liss­blad och rosenblad i en stor te­kan­na. Om du an­vän­der tor­ka­de blad kan du häl­la i de tor­ka­de bla­den med en sked.

2

Ko­ka upp 500 ml vat­ten, låt sval­na i 5 mi­nu­ter, häll se­dan vattnet i te­kan­nan. Låt bland­ning­en dra i 5 mi­nu­ter och ser­ve­ra. Gör mer te ge­nom att till­sät­ta mer vat­ten och låt bla­den dra yt­ter­li­ga­re en gång.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.