Bo­dy scrubs

EXFOLIERAR

Mindfulness 2018 - - Innehåll -

RÄC­KER TILL 1 BE­HAND­LING

IN­GRE­DI­EN­SER

20 g tor­ka­de fläderblom­mor

Aloe vera är ett lug­nan­de och sval­kan­de väx­textrakt rikt på vår­dan­de vi­ta­mi­ner, ami­nosy­ror, en­zy­mer och pro­te­i­ner. Den­na bo­dy scrub in­ne­hål­ler färsk, tjock aloe vera-juice och fläderblom­mor, som har an­ti­in­flam­ma­to­ris­ka egen­ska­per och ris­mjöl, vil­ket re­sul­te­rar i en ex­fo­li­e­ran­de kräm som gör hu­den len och fräsch.

GÖR SÅ HÄR: 1

Häll aloe vera juice över flä­der­blom­mor­na och låt stå i 15 mi­nu­ter.

2

Till­sätt ris­mjöl och blan­da nog­grant.

3

Till­sätt ete­risk ol­ja, yog­hurt och ete­risk la­ven­del­ol­ja. Ap­pli­ce­ra på hu­den ge­nom fas­ta cir­ku­le­ran­de hand­rö­rel­ser.

Bo­dy scrub

En bo­dy scrub ökar blod­cir­ku­la­tio­nen och gör hu­den len och strålande. Om du har käns­lig hud el­ler ek­sem kan det för­vär­ras av en bo­dy scrub. Då pas­sar be­hand­ling med fukt- el­ler antiinflam­matorisk kräm på ka­mo­mill el­ler natt­ljus.

2 msk aloe vera juice

25 g ris­mjöl

3 droppar ete­risk ol­ja

4 tsk eko­lo­gisk na­tu­rell yog­hurt

4 droppar ete­risk la­ven­del­ol­ja

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.