An­sikts­mas­ker

BEHANDLAR HU­DEN

Mindfulness 2018 - - Innehåll -

En av­kopp­lan­de stund med en avslapp­nan­de an­sikts­mask är en av li­vets här­lig­he­ter. Pro­va en ren­gö­ran­de ler­mask för en rik­tig känsla av hem­mas­pa. Om du har käns­lig hud bör du tes­ta krä­mer­na på ett li­tet om­rå­de av hu­den för att sä­ker­stäl­la att du in­te får någ­ra ut­slag.

IN­GRE­DI­EN­SER

2 tsk grön le­ra i pul­ver­form

2 tsk troll­has­sel

1 lätt vis­pat ägg

2 droppar ete­risk la­ven­del­ol­ja

AN­SIKTS­MASK PÅ TROLL­HAS­SEL OCH LA­VEN­DEL

RÄC­KER TILL 1 BE­HAND­LING

Grön le­ra är det var­dag­li­ga nam­net för mont­mo­ril­lo­nit, en na­tur­ligt fö­re­kom­man­de mi­ne­ral­rik le­ra med ab­sor­be­ran­de egen­ska­per. När le­ran tor­kar su­ger den upp oren­he­ter från hu­den och ren­sar po­rer­na. Milt åtstra­man­de troll­has­sel och lug­nan­de la­ven­del gör po­rer­na fas­ta­re och hjäl­per hu­den att se väl­må­en­de ut.

GÖR SÅ HÄR:

1

Blan­da grön le­ra i pul­ver­form och troll­has­sel till en smet. Till­sätt det vis­pa­de äg­get och blan­da i la­ven­del­ol­jan.

2

Ap­pli­ce­ra an­sikts­mas­ken på an­sik­tet och låt ver­ka i 10 mi­nu­ter. Skölj för­sik­tigt av med kallt vat­ten och tor­ka se­dan an­sik­tet med en ren hand­duk.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.