Sprits­sko­la

Mjuka kakor&tårtor - - Innehåll -

De­ko­re­ra di­na bak­verk ge­nom att sprit­sa dem fint. Det finns en mängd oli­ka tyl­lar men någ­ra få räc­ker för att kun­na gö­ra va­ri­e­ra­de och

fan­tas­tis­ka konst­verk.

Stora tyl­lar

Muf­fin­sen ovan är sprit­sa­de med smörkräms­frosting som pas­sar bra till stora tyl­lar. Kon­si­sten­sen är krä­mig och frosting­en stel­nar in­te.

Smörkräms­frosting till ca 10 cupca­kes

125 g smör, rumsvarmt

4 1/2–5 dl flor­soc­ker 2 tsk vat­ten, kok­hett

någ­ra drop­par hus­hålls­färg

1–2 msk ka­kao 2 tsk va­nilj­soc­ker 1–2 tsk ci­tro­na­rom

GÖR SÅ HÄR

1. Vis­pa smö­ret fluf­figt med en el­visp.

2. Till­sätt flor­sock­ret, li­te i ta­get. Av­slu­ta med att till­sät­ta vat­ten, färg och ev smak­sätt­ning un­der om­rör­ning. Till­sätt mer vat­ten om du vill ha lö­sa­re kon­si­stens.

A: WILTON 1 M B: WILTON 2 D C: PLASTTYLL

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.