Kär­lek­står­ta

Mjuka kakor&tårtor - - Innehåll -

En klas­sisk tår­ta med va­niljkräm och hal­lon­sylt är ald­rig fel – den fun­kar i al­la lä­gen.

Ca 8 bi­tar

Bot­ten

3 ägg

1 1/4 dl strö­soc­ker 1 3/4 dl ve­te­mjöl 1 tsk bak­pul­ver

Va­niljkräm

1/2 va­nilj­stång

1 dl visp­gräd­de

1 dl mjölk 2 äggu­lor

2 msk strö­soc­ker 1 msk po­ta­tis­mjöl

Fyll­ning & gar­ne­ring

5 dl visp­gräd­de

1–2 dl hal­lon­sylt ev röd ka­ra­mell­färg färs­ka jord­gub­bar ev strös­sel ev ro­sen­blad att kan­de­ra

GÖR SÅ HÄR

1. Bot­ten: Sätt ug­nen på 175 gra­der. Vis­pa ägg och strö­soc­ker i ca 5 min, tills det är vitt och pö­sigt.

2. Blan­da och sik­ta ve­te­mjöl och bak­pul­ver i äggsme­ten och vänd ner det.

3. Häll sme­ten i en smord och brö­ad form, ca

1 ¹/2 li­ter, och gräd­da ka­kan i ned­re de­len av ug­nen i ca 30 min. Låt den sval­na.

4. Va­niljkräm: De­la va­nilj­stång­en på läng­den och sjud den till­sam­mans med de öv­ri­ga in­gre­di­en­ser­na i en ka­strull. Rör om tills krä­men tjock­nar. Ta upp va­nilj­stång­en, si­la krä­men och låt den kall­na.

5. De­la ka­kan i tre de­lar så att du får tre bott­nar. Vis­pa visp­gräd­den gans­ka fast. 6. Stryk hälf­ten av hal­lon­syl­ten på den ne­ders­ta bott­nen. Lägg ett tunt la­ger va­niljkräm ovan­på. 7. Lägg på den and­ra bott­nen och stryk res­te­ran­de hal­lon­sylt på den. Blan­da va­niljkräm med li­te gräd­de och lägg det ovan­på syl­ten.

8. Lägg på den sista bott­nen. Stryk gräd­de över tår­tan. Vill du ha en ro­sa tår­ta kan du blan­da li­te röd ka­ra­mell­färg i gräd­den. De­ko­re­ra tår­tan med bär och even­tu­ellt med kan­de­ra­de ro­sen­blad. Pens­la ba­ra bla­den med ägg­vi­ta och strö strö­soc­ker över. Låt dem tor­ka på bak­plåts­pap­per.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.