Mar­si­pan­tår­ta med hal­lon­ma­räng­frosting & vit cho­klad­mous­se

Mjuka kakor&tårtor - - Innehåll -

Tår­ta med vit cho­klad­mous­se och hal­lon. Den hål­ler sig färsk i fle­ra da­gar och pas­sar till dop, bröl­lop och fö­del­se­da­gar.

Ca 20 bi­tar

175 g smör, rumsvarmt 1 1/2 dl strö­soc­ker

1/2 dl ljust musco­va­do­soc­ker

1 1/2 tsk va­nilj­pul­ver 3 ägg

1 1/2 dl grädd­fil

1/2 dl ka­kao

3 1/2 dl ve­te­mjöl

1 1/2 tsk bak­pul­ver

1/2 tsk bikar­bo­nat

Hal­lon­ma­räng­frosting

ca 100 g hal­lon 5 ägg­vi­tor

2 ¹/3 dl strö­soc­ker

250 g smör, rumsvarmt

Vit cho­klad­mous­se

100 g vit cho­klad, i bi­tar 2 äggu­lor

3 dl visp­gräd­de

Gar­ne­ring

vitt mar­si­pan­lock mar­si­pan­de­ko­ra­tio­ner

GÖR SÅ HÄR

1. Sätt ug­nen på 175 gra­der. Vis­pa smör, strö­soc­ker, musco­va­do­soc­ker och va­nilj­pul­ver fluf­figt med en el­visp. Till­sätt äg­gen och vis­pa li­te till.

2. Till­sätt grädd­fil och ka­kao

och blan­da med en slev.

3. Blan­da ihop ve­te­mjöl, bak­pul­ver och bikar­bo­nat. Till­sätt det och blan­da till en jämn smet.

4. För­de­la sme­ten i två li­ka stora smor­da for­mar, 15–18 cm i di­a­me­ter. Gräd­da bott­nar­na längst ner i ug­nen i 30–35 min. 5. Ma­räng­frosting: Mixa hal­lo­nen till en puré.

Si­la purén ge­nom en fin­mas­kig sil.

6. Vis­pa ägg­vi­tor­na och strö­sock­ret med en el­visp i en vär­metå­lig bun­ke över vat­ten­bad tills bland­ning­en är ca 65 gra­der el­ler tills soc­kerkri­stal­ler­na smält. Ta bort skå­len från vär­men.

7. Vis­pa sme­ten till en vit och fluf­fig ma­rängsmet. Till­sätt smö­ret och vis­pa i yt­ter­li­ga­re någ­ra mi­nu­ter. Om sme­ten blir gry­nig kan du stäl­la skå­len över vat­ten­ba­det och vis­pa tills sme­ten blir slät igen. Om sme­ten blir för varm går det bra att ky­la ner den i kyl­skåpet och se­dan vis­pa upp den igen. Blan­da ner hal­lo­nen i sme­ten till en jämn ma­räng­frosting. Låt sme­ten stå i ky­len i nå­gon tim­me. 8. Cho­klad­mous­se: Smält cho­kla­den över vat­ten­bad. Låt den sval­na li­te och rör ner äggu­lor­na.

9. Vis­pa visp­gräd­den men slu­ta in­nan den blir för fast för då blir mous­sen gry­nig.

10. Vänd ner cho­klads­me­ten i gräd­den och rör om för­sik­tigt. Ställ gräd­den i ky­len i nå­gon tim­me.

11. Mon­te­ring: De­la bott­nar­na ho­ri­son­tellt med en vass kniv. Bred hal­lon­frosting ovan­på var­je del. Lägg ett la­ger vit cho­klad­mous­se ovan­på frosting­en. Ställ bott­nar­na på varand­ra och ställ tår­tan över­täckt med plast­fo­lie i ett kyl­skåp i någ­ra tim­mar.

12. Kav­la ut mar­si­pan­loc­ket och täck tår­tan med det. Gar­ne­ra med mar­si­pan­de­ko­ra­tio­ner. Täck in­te mar­si­pa­nen när den fär­di­ga tår­tan står i kyl­skåpet för då blir ytan fuk­tig.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.