Ru­ti­ga ka­kan

Mjuka kakor&tårtor - - Innehåll -

En ro­lig ka­ka att bju­da på. Den väc­ker ga­ran­te­rat upp­märk­sam­het och är ljuv­ligt god.

12–15 bi­tar

3 ägg

2 dl strö­soc­ker

3 dl ve­te­mjöl

2 tsk bak­pul­ver 75 g smör, smält 1 dl visp­gräd­de 2 msk ka­kao

1 msk va­nilj­soc­ker

Gla­syr

40 g ljus cho­klad

40 g mörk cho­klad 75 g smör

1/2 dl visp­gräd­de

5–6 dl flor­soc­ker 1 ägg­vi­ta, hårt vis­pad

Gar­ne­ring

strös­sel ev mar­si­pan­blom­mor

GÖR SÅ HÄR

1. Sätt ug­nen på 180 gra­der. Vis­pa ägg och strö­soc­ker po­röst.

2. Blan­da ihop ve­te­mjöl och bak­pul­ver. Till­sätt det i ägg­vis­pet med smör och gräd­de. Vis­pa ihop till en smet.

3. De­la sme­ten i två skå­lar. Rör ner ka­kao i den ena och va­nilj­soc­ker i den and­ra.

4. Smörj och bröa två limp­for­mar, ca 1 1/2 li­ter. Häll cho­kladsmet i den ena och va­niljsmet i den and­ra.

5. Gräd­da ka­kor­na mitt

i ug­nen i 25–30 min.

6. Gla­syr: Smält cho­kla­den

och smö­ret i en ka­strull på svag vär­me. Ta bort ka­strul­len från vär­men och rör i gräd­de, flor­soc­ker, och ägg­vi­tan. Mäng­den flor­soc­ker an­pas­sas till en la­gom bred­bar kon­si­stens. Vis­pa gla­sy­ren ljum­men.

7. De­la de två ka­kor­na mitt itu på läng­den. Bred gla­syr mel­lan bi­tar­na och lägg dem så att de bil­dar ett rut­möns­ter. Bred res­ten av gla­sy­ren över ka­kan. Gar­ne­ra med strös­sel och ev små mar­si­pan­blom­mor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.