Saf­tig tosca­ka­ka

Mjuka kakor&tårtor - - Innehåll -

Läc­ker mjuk ka­ka med här­ligt nöt- och man­del­täc­ke.

Ca 12 bi­tar

125 g smör

½ dl mjölk

2 dl strö­soc­ker 3 ägg

3 dl ve­te­mjöl

1 ½ tsk bak­pul­ver

Nöt­täc­ke

100 g has­sel­nöt­ter 50 g söt­man­del

100 g smör

2 msk mjölk

½ dl ljust musco­va­do­soc­ker

2 msk fly­tan­de ho­nung 1 msk ve­te­mjöl

GÖR SÅ HÄR

1. Sätt ug­nen på 175 gra­der. Smörj och bröa en spring­form, 22–24 cm i di­a­me­ter.

2. Smält smö­ret och häll

i mjöl­ken. 3. Vis­pa strö­soc­ker och ägg

rik­tigt luf­tigt.

4. Blan­da ihop ve­te­mjöl och bak­pul­ver. Rör ner det i äggsme­ten till­sam­mans med smör­bland­ning­en. 5. Häll sme­ten i for­men och gräd­da ka­kan i den ned­re de­len av ug­nen i 25 min. Låt ug­nen va­ra på.

6. Nöt­täc­ke: Hac­ka nöt­ter

och mand­lar grovt.

7. Smält smö­ret på svag vär­me i en ka­strull till­sam­mans med mjölk,

8. musco­va­do­soc­ker, ho­nung och ve­te­mjöl.

Låt sme­ten ko­ka ihop och sju­da un­der om­rör­ning tills den tjock­nar.

Rör ner nöt­ter och mand­lar. Bred för­sik­tigt nöt­täc­ket jämnt över den ny­gräd­da­de ka­kan. Gräd­da ka­kan mitt i ug­nen i yt­ter­li­ga­re

10–15 min. Känn med en prov­stic­ka så att den är fär­diggräd­dad.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.