EN LEK­TOR I FI­LO­SO­FI KAS­TAR LOSS

Modern Filosofi - - Intro -

Un­der filmfes­ti­va­len i Ber­lin gick pri­set för bäs­ta re­gi till den danskät­ta­de, frans­ka re­gis­sö­ren Mia Han­sen-lø­ve för dra­ma­ko­me­din L’ave­nir, ”fram­ti­den”. Lik­som i fjol­å­rets Ir­ra­tio­nal man av Woody Al­len är hu­vud­per­so­nen en kri­san­de fi­lo­so­fi­lek­tor, här spe­lad av Isa­bel­le Hup­pert. De vux­na bar­nen har flyt­tat hem­i­från, mam­ma är på väg att bli de­ment och ma­ken läm­nar hen­ne för en äls­ka­rin­na. Men det­ta är ing­en de­pres­siv histo­ria. Bak­grun­den till fil­men är att Mia Han­sen-lø­ves bå­da för­äld­rar var fi­lo­so­fi­lä­ra­re och pre­cis som dot­tern i fil­men var hon i 20-års­ål­dern när hen­nes för­äld­rar skil­de sig.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.