Ex­i­sten­ti­ell re­le­vans

2015

Modern Filosofi - - Så Tänkte Jag -

Se­dan dess har jag i al­la mi­na böc­ker kon­se­kvent cirk­lat kring te­man som kropp, kön, käns­lor, sjuk­dom och psy­ki­a­tris­ka di­a­gno­ser. Ex­i­sten­ti­ell re­le­vans in­ne­bär att det är mänsk­lig

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.